pl
fr
Śledź nas na:
Audyt strategii marketingowej i komunikacji marki

Audyt strategii marketingowej i komunikacji marki

 

Obecnie każda firma, nie tylko duża, jest skomplikowanym, kompletnym systemem. Toczy się w niej ogromna ilość procesów wewnętrznych, na jej funkcjonowanie wpływają też zewnętrzne uwarunkowania, na skutek czego nierzadko trudno jest ocenić jej całokształt. Między innymi w tym celu przeprowadza się audyt marketingowy. Jest to szczegółowa i rzetelna ocena obecnego stanu działań, nie tylko marketingowych. Każda strategia marketingowa powinna zostać przeanalizowana pod kątem swojej potencjalnej skuteczności. Analiza obejmuje wewnętrzne zasoby firmy, a także otoczenie rynkowe, w którym działa. Dzięki temu można uzyskać pełny obraz sytuacji, a co za tym idzie, podjąć odpowiednie działania i poprawić wyniki biznesowe.

Audyt marki identyfikuje mocne i słabe strony prowadzonych przez nią procesów, a także wskazuje obszary, w których może ona zwiększyć swoją efektywność i wygenerować zysk.

audyt strategii marketingu i komunikacji
Komunikacja w obrębie przedsiębiorstwa powinna być spójna, gdyż wpływa to w dużej mierze na jego wiarygodność. Audyt komunikacyjny obejmuje również badanie przekazu marki, który jest kierowany do grupy docelowej. W ten sposób można ocenić jego skuteczność w budowaniu siły brandu i osiąganiu założonych celów marketingowych. Nierzadko audyt stanowi praktycznie niezbędny element umożliwiający stworzenie strategii firmy. Nie zwlekaj więc i powierz to zadanie specjalistom z ID DROP!
 

Dlaczego przeprowadza się audyt?

Audyt marketingowy może czasami wydawać się czymś niekoniecznie przyjemnym, gdyż obnaża obszary, które muszą zostać poprawione. Mimo wszystko badanie to ma na celu ostatecznie poprawę wizerunku marki. Audyt komunikacyjny pomaga w określeniu celów i stworzeniu strategii marketingowej, a także sformułowaniu tych elementów w odpowiedni sposób, by trafiały one też w oczekiwania klientów. Ten aspekt jest najważniejszy dla firm, które chcą się rozwinąć i wyróżnić na tle konkurencji. Audyt marki pozwala też na optymalizację budżetu marketingowego. Dzięki niemu można lepiej zrozumieć na co i jak firma wykorzystuje swoje budżety, a także nauczyć się zarządzać nimi bardziej efektywnie. Analiza może wykazać, że środki poświęcane na reklamę są po prostu zbyt małe, by była ona skuteczna. Można też sprawdzić, czy obrana strategia marketingowa i podjęte w jej ramach działania są warte podtrzymania - które warto zintensyfikować, a które lepiej jest wyeliminować. Audyt może również rekomendować całkowicie nowe kanały i metody dotarcia do potencjalnych klientów. To szczególnie istotny aspekt dla firm, które zauważają w minionym czasie spadek skuteczności swoich działań marketingowych i chcą określić przyczynę tego stanu rzeczy, a następnie ją trwale zlikwidować. Dodatkowo badanie umożliwia dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Nie wolno stać w miejscu - rynek jest dynamiczny, a firmy oporne na zmiany prawdopodobnie nie zaistnieją na nim na długo. W ten sposób można też lepiej zrozumieć konkurencję i czerpać inspirację z jej działań, nie kopiując ich. Krótko mówiąc, audyt umożliwia sprawdzenie, czy planowane działania i tworzona przez Ciebie komunikacja nie wpłyną negatywnie na wynik Twojej sprzedaży. Jeśli wybierasz usługi ID DROP, nie musisz się o nic martwić - specjaliści wykonają dla Ciebie profesjonalny audyt i udzielą cennych wskazówek.
 

Co sprawdzamy podczas audytu?

Zakres audytu marketingowego może różnić się w zależności od celów i potrzeb danej firmy, choć można wymienić kilka najczęściej występujących w nim obszarów. Jest to przede wszystkim analiza wewnętrznych zasobów firmy, takich jak personel, budżet reklamowy, narzędzia i technologie, które są wykorzystywane w jej funkcjonowaniu i działaniach marketingowych. Kolejny istotny element to analiza otoczenia rynkowego zapewniająca szeroką perspektywę. Są to działania konkurencji, trendów i oczekiwań klientów oraz segmentacji rynku. Czynniki pozarynkowe również wpływają na biznes. Nie wszystkie czynniki da się przewidzieć, jednak profesjonalny audyt powinien uwzględniać m.in. kwestie związane z polityką i planowanym prawodawstwem czy ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. Analiza działań i wyników firmy sama w sobie dzieli się na kilka obszarów, warto wymienić kilka z nich. Dane dotyczące sprzedaży to m.in. wolumen, wartość, średnia wartość koszyka czy odsetek porzucanych koszyków. Podczas analizy działań marketingowych uwzględnia się całokształt strategii marketingowej, budżetu marketingowego, stosowanych narzędzi marketingowych i kanałów dotarcia do klienta, kampanii reklamowych i promocyjnych. Warto skupić się na działaniach w ramach reklamy tradycyjnej, public relations i komunikacji brandu, a także mediów społecznościowych czy content marketingu. Nie bez znaczenia pozostaje identyfikacja graficzna, SEO, SEM i UX strony internetowej. Na szczęście nie musisz martwić się o samodzielną ocenę tych obszarów - pomogą Ci nasi specjaliści z ID DROP! W skład naszej oferty wchodzą kompleksowe usługi wysokiej jakości dla małych i średnich firm w trzech językach: francuskim, polskim i angielskim.