pl
fr
Śledź nas na:


„Od konkurencji dzieli Cię tylko jedno kliknięcie myszką."

_Lolson Zawadzki_

Strategia komunikacji rozwoju firmy i marki – analiza, audyt

Strategia marketingowa firmy: komunikacja, cele, audyt i koncepcja

Przygotowujemy kompleksowe strategie komunikacyjne i marketingowe dostosowane do potrzeb naszych klientów i wspierające ich rozwój.  Definiujemy najlepsze kanały komunikacji dla klienta i określamy konkretny plan działań dla całej marki, lub dla promocji nowych produktów, usług oraz działań.  

Pomagamy klientom lepiej rozumieć ich otoczenie konkurencyjne i grupy odbiorców w celu powiększenia efektywności komunikacji online i offline.

Identyfikujemy obszary do poprawy na podstawie obecnie istniejących kanałów komunikacyjnych organizacji, lub w przypadku nowych firm, priorytetowe działania marketingowe zależnie od specyfiki branży na rynku. 

Współpracujemy z małymi i średnimi firmami, instytucjami publicznymi, oraz organizacjami pozarządowymi w następujących obszarach:

Poznaj naszą ofertę w zakresie strategii:

Poznaj naszą ofertę w zakresie strategii:

Benchmarking komunikacji

Dokonujemy analizy porównawczej działań komunikacyjnych konkurencji. Bierzemy pod uwagę procesy i praktyki marketingowe istniejące w danej branży w celu udoskonalenia komunikacji klienta.

Audyt kanałów komunikacyjnych organizacji

Przeprowadzamy audyt całej dotychczasowej komunikacji i strategii marketingowej marki oraz dokonujemy statystycznej i jakościowej ewaluacji obecnych narzędzi komunikacyjnych. Po zebraniu i przeanalizowaniu danych przedstawiamy raport oraz zalecenia.

Strategia komunikacji firmy lub marki

Zapewniamy profesjonalne i indywidualne wsparcie klientom chcącym opracować skuteczną strategię komunikacji, która będzie efektywnie wspierać rozwój ich działalności. Dokładnie analizujemy potencjał naszych klientów, identyfikujemy kluczowe grupy docelowe i tworzymy kompleksową strategię korzystania z kanałów i narzędzi komunikacyjnych online i offline. 

Kompleksowe plany komunikacji

Projektujemy plany komunikacji dla konkretnego projektu lub w ramach promocji nowych produktów, usług oraz działań. Sporządzamy angażujące i interaktywne treści do komunikacji online i offline. Planujemy i koordynujemy kampanie komunikacyjne przeznaczone dla obecnych i nowych klientów firmy.

Branding osobisty

Wzmacniamy reputację klienta online (jako osoba) i budujemy jego wizerunek w social media. Kształtujemy jego markę osobistą od zera i zwiększamy jego widoczność jako eksperta w danej branży. 

Najczęściej zadawane pytania

Na jakim etapie rozwoju firmy warto zainwestować w komunikację i marketing?

Jakie kanały komunikacji należy wybrać, aby budować wizerunek marki w Internecie?

Jak wygląda współpraca z nami?