pl
fr
Śledź nas na:
Plan komunikacji

Plan komunikacji

Niezależnie od tego, w jakiej branży działa Twoja firma, każdego dnia kreujesz przekaz, który kierujesz następnie nie tylko do klientów, ale również potencjalnych odbiorców, partnerów biznesowych, pracowników, kandydatów na pracowników, członków społeczności lokalnej czy innych interesariuszy. Jeśli działania te będą nieprzemyślane, nie uwzględnią stworzenia odpowiedniej strategii, nie doprowadzą do osiągnięcia oczekiwanych efektów. Strategia to podstawa, natomiast bardzo ważny jest również przygotowany na podstawie różnego rodzaju analiz, stale wdrażany i przede wszystkim regularnie aktualizowany plan komunikacji. Nie martw się, jeśli nie czujesz się na siłach, by przygotować taki plan samodzielnie - od tego są specjaliści z ID DROP!

Plan komunikacji będzie nieco inny w przypadku każdej firmy i zależny od jej indywidualnych potrzeb

Plan komunikacji

Najpierw strategia, a później plan komunikacji

Żadna firma nie będzie mogła długo funkcjonować na rynku bez dobrze przemyślanej strategii. Dzięki niej można określić sposób komunikacji firmy z otoczeniem. W tym celu należy wybrać odpowiednie kanały komunikacji, określić grupę docelową dla danego produktu czy zaplanować treść, jaka będzie publikowana w Internecie. Główną korzyścią z tworzenia strategii jest zwiększenie świadomości marki, jej rozpoznawalności. Umożliwia też zbudowanie dobrych relacji z odbiorcami, ułatwia zarządzanie kryzysowe i może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży. Firma z właściwie zaplanowaną strategią ma łatwość we wprowadzaniu nowych produktów i pozyskiwaniu inwestorów, a także zyskuje większą atrakcyjność w oczach potencjalnych pracowników. Trzeba pamiętać o skupieniu się na kilku najważniejszych filarach, takich jak identyfikacja marki, zrozumienie grupy docelowej, spójność elementów wizualnych, angażujące treści i storytelling, a także wybór odpowiednich kanałów komunikacji. Jeśli strategia zostanie już odpowiednio zaplanowana, można zacząć myśleć nad dalszymi krokami. Tu wchodzi właśnie w grę plan komunikacji.
 

Co zawiera plan komunikacji?

Plan komunikacji będzie nieco inny w przypadku każdej firmy i zależny od jej indywidualnych potrzeb, jednak istnieje kilka elementów, które trzeba wziąć pod uwagę w każdym przypadku. Plan powinno się zacząć od analizy obecnej sytuacji. Przedstawia ona to, jak dotychczas był konstruowany przekaz na zewnątrz i jakie efekty przynosił, a także identyfikuje kluczowe wyzwania i możliwości w danym obszarze. Kolejny element to cele, jakie marka chce zrealizować. W planie zawiera się informacja o strategii - misji, wizji, osobowości, tonie, wartościach i innych kwestiach wpływających na budowanie przekazu. Ważna będzie również analiza konkurencji i grupy docelowej wraz ze wskazaniem kanałów dotarcia do nich. Nie można zapomnieć o strategii antykryzysowej - opisie działań, jakie będą podejmowane w przypadku konieczności zajęcia publicznego stanowiska. W harmonogramie działań należy wskazać, jakie działania i w jakich terminach będą podejmowane, m.in. te dotyczące realizowania kampanii, publikowania postów w social mediach czy nawiązywania współprac. W planie zawiera się też budżet - kwotę przeznaczaną na realizację wymienionych działań i sposoby ewaluacji, czyli mierzenia ich efektywności. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój plan komunikacji zostanie dobrze opracowany, zgłoś się do nas!